SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

wielokrążek

dopuszczalne w grach (i)

wielokrążek

zespół krążków linowych stałych i ruchomych opasanych jedną liną, pozwalający na zwielokrotnienie siły, używany do podnoszenia ciężarów, naciągania lin itp.


KOMENTARZE

(brak)