SJP
SŁOWNIK SJP

X

wielokulturowość

dopuszczalne w grach (i)

wielokulturowość

współistnienie na określonym terytorium różnych kultur; multi-kulti, multikulti, multikulturalizm, multikulturowość


KOMENTARZE:

(brak)