SJP
SŁOWNIK SJP

X

wierna

dopuszczalne w grach (i)

wierna

wyznawczyni jakiejś religii

wierna

dopuszczalne w grach (i)

wierny

dochowujący czemuś lub komuś wiary, związany z kimś uczuciowo; oddany, zaufany


KOMENTARZE:

(brak)