SJP
SŁOWNIK SJP

wikary

dopuszczalne w grach

wikary

ksiądz będący współpracownikiem proboszcza; wikariusz parafialny


KOMENTARZE:

emmb # 2007-02-16

W żadnym innym słowniku nie spotkałam się z formą "wikare", uważam, że powinna zniknąć

greenpoint # 2007-02-17

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, 2004 i 2006:
"Współistnienie końcówek osobowych i nieosobowych, częste w M. lm rzeczowników rodzaju męskiego, ma motywację stylistyczną - formy NACECHOWANE (negatywnie, potocznie, pozytywnie) otrzymują jako wyróżnik fleksyjny zakończenie RZECZOWE, np. chłopy, dyrektory, ministry, policjanty, studenty, natomiast użycia NEUTRALNE sygnalizuje wykładnik MĘSKOOSOBOWY, np. chłopi, dyrektorzy, ministrowie, policjanci, studenci. ...(-) O wyborze elementu fleksyjnego przesądzałoby w tym wypadku kryterium funkcjonalno-stylistyczne" (str. 1608)

A także 4. punkt Zasad dopuszczalności słów (http://www.kurnik.pl/slownik/dp.phtml):
"Dopuszczalne są w szczególności:
* dla rzeczowników:
- mianownik liczby mnogiej rzeczowników męskoosobowych w formie niemęskoosobowej (np.: pany, generały, cary),"