SJP
SŁOWNIK SJP

wskaz

dopuszczalne w grach (i)

wskaz

kreska, wrąb, punkt albo inny ruchomy lub nieruchomy znak na narzędziu pomiarowym, odpowiadający mierze na nim wywzorcowanej


KOMENTARZE:

bombrych # 2004-05-17

wektor symbolizujący w elektrotechnice prąd lub napięcie