SJP
SŁOWNIK SJP

wykopaliska

dopuszczalne w grach

wykopaliska

prace archeologiczne

wykopaliska

dopuszczalne w grach

wykopalisko

1. wydobyta z ziemi pozostałość po dawnych czasach; wykopany zabytek;
2. teren, na którym są prowadzone prace archeologiczne


KOMENTARZE:

marek176cm # 2014-10-31

Def. 1 to raczej <odkryte w ziemi przedmioty, które powstały w zamierzchłych czasach, lub znajdują się tam od dawna jako relikt przeszłości.>.

Pytanie odnośnie def. 2: Od kiedy wydobywamy BUDOWLE?

M176c / W