SJP
SŁOWNIK SJP

X

wymowy

dopuszczalne w grach (i)

wymowa

1. charakterystyczna dla danej narodowości lub danego regionu artykulacja słów;
2. sposób wymawiania wyrazów;
3. umiejętność pięknego mówienia; krasomówstwo;
4. to, co można wywnioskować z czegoś


KOMENTARZE:

(brak)