SJP
SŁOWNIK SJP

X

wywiad

dopuszczalne w grach (i)

wywiad

1. rozmowa dziennikarska, ze znaną osobą; publikacja tej rozmowy w prasie, radiu lub telewizji;
2. rozmowa lekarza z chorym w celu zebrania informacji o warunkach i problemach chorego;
3. działalność mająca na celu zbieranie informacji dotyczących obcych państw; instytucja prowadząca taką działalność; ludzie zajmujący się taką działalnością


KOMENTARZE

(brak)