SJP
SŁOWNIK SJP

X

zaborom

dopuszczalne w grach (i)

zabór

1. przywłaszczenie sobie cudzej własności;
2. bezprawne zajęcie obcego terytorium;
3. terytorium okupowane przez obce państwo;
4. sprawowanie władzy na terenie okupowanym

zaborom

dopuszczalne w grach (i)

zabory

w latach 1772 - 1918: okupacja państwa polskiego przez Austrię, Rosję i Prusy


KOMENTARZE:

(brak)