SJP
SŁOWNIK SJP

zaboru

dopuszczalne w grach (i)

zabór

1. przywłaszczenie sobie cudzej własności;
2. bezprawne zajęcie obcego terytorium;
3. terytorium okupowane przez obce państwo;
4. sprawowanie władzy na terenie okupowanym

Zaboru

niedopuszczalne w grach (i)

Zabór


KOMENTARZE:

(brak)