SJP
SŁOWNIK SJP

X

zakalać

dopuszczalne w grach (i)

zakalać

rzadko: znieważyć, sprofanować, okryć złą sławą


KOMENTARZE:

muenchhausen # 2007-11-22

myślę że p. Zgółkowa miała tu na myśli swoją działalność, jako zakały polskiej lexykografii...