SJP
SŁOWNIK SJP

X

zanim

dopuszczalne w grach (i)

zanim

spójnik wprowadzający zdanie podrzędne, komunikujący, że zdarzenie, o którym mowa w zdaniu nadrzędnym, nastąpiło albo nastąpi przed zdarzeniem, o którym mowa w zdaniu podrzędnym (np. Uciekajmy stąd, zanim strażnik się obudzi!); nim


KOMENTARZE:

1gratka1 # 2007-03-24

za nim zawsze pisano rozłącznie

ppianista # 2007-03-24

Zanim pójdziesz za nim, pomyśl o dwuznacznościach...
To igra jest i gra tylko...