SJP
SŁOWNIK SJP

X

zasię

dopuszczalne w grach (i)

zasię

dawniej: natomiast; zasie

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE:

zuzia_waw # 2004-07-05

co oznacza to słowo?

student # 2006-07-31

z Bitwy pod Grunwaldem Jana Długosza :
Inna zasię część wrogów spośród tychże wyborowych ludzi krzyżackich zwarła się z największym impetem i krzykiem z ludem księcia Witolda i po bez mała godzinie wzajemnej walki liczni z obu stron polegli, tak iż ludzie księcia Witolda przymuszeni byli do odwrotu.

~gosc # 2009-12-19

No dobrze, ale jak wobec tego rozumieć tytuł pracy Stanisława Ciszewskiego, Tabu i zasie [w:] Studia społeczne i gospodarcze..., Warszawa 1925, s. 63-69.
Za podpowiedź z góry dziękuję.
H.

~gosc # 2011-01-31

zasie oznacza też : odejdż, precz od czegoś itp.

~gosc # 2013-09-06

także spotykałem 'zasię' w znaczeniu: odejdź, prec, np. w wyrazeniu: 'tobie ode mnie zasię".

~gosc # 2019-02-12

Zaś, zasię, oznacza: znowu, jeszcze raz.
Przyjdą zaś (zapraszamy was ponownie)
Bo pamiętał, że są ciałem, wiatrem, który odchodzi, a nie wraca się zaś.
Witold ziemię żmudzką, którą był Krzyżakom postąpił, zaś opanował.

Zaś, zasię również: z innej stony, z kolei, ale.
Lubił wszystkie ryby, najbardziej zaś pstrągi.
Kobiety pozostały w salonie, mężczyźni zaś przeszli do biblioteki.