SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

zbawiciel

dopuszczalne w grach (i)

zbawiciel

przestarzałe: osoba, która kogoś zbawiła, uratowała od czegoś; zbawca; wybawca

-

Zbawiciel

niedopuszczalne w grach (i)

Zbawiciel

Jezus Chrystus - jako ten, który odkupił grzechy ludzi śmiercią na krzyżu; Odkupiciel, Zbawca


KOMENTARZE

~gosc # 2005-01-17

=Z=bawiciel = Chrystus