SJP
SŁOWNIK SJP

X

zimowla

dopuszczalne w grach (i)

zimowla

okres zimowania u pszczół


KOMENTARZE:

~gosc # 2012-07-23

zimowla > w pszczelarstwie okres zimowego rozwoju pszczół

~gosc # 2012-07-23

okres naturalnego odpoczynku pszczół ( po pierwszych dłuższych przymrozkach).

Okres ten dodatkowo dzieli się na dwa okresy:

1. zimowla właściwa – trwa od ostatniego jesiennego oblotu do pierwszego wiosennego oblotu,