SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

zmiana

dopuszczalne w grach (i)

zmiana

1. fakt, że coś staje się lub stało się inne;
2. zastąpienie czegoś czymś;
3. czas pracy jednej grupy ludzi w systemie wielozmianowym;
4. potocznie: pracownicy takiej grupy;
5. komplet bielizny, pościeli itp.


KOMENTARZE

mirnal # 2014-09-21

Jeśli Iksiński proponuje zmianę 100 wyrazów, to można je pogrupować na zbiory - kilka najlepszych propozycji, kilkanaście średnich i pozostałe, które większości się nie podobają.
Jeśli Igrekowski zaproponuje zmianę 3 wyrazów (przykładowo takich samych, jak te, które znajdują się z pierwszym zbiorze Iksińskiego), to który z nich ma lepszą statystykę? Pierwszemu będą wytykać słowa z pozycji 80-100, a drugi będzie uchodzić za znakomitego propagatora języka polskiego...