SJP
SŁOWNIK SJP

X

zreintegrować

niedopuszczalne w grach (i)

zreintegrować

reintegrować;
1. ponownie połączyć ze sobą, zacieśniając więzi międzyludzkie;
2. ponownie połączyć w jedną całość


KOMENTARZE:

(brak)