SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

aminy

dopuszczalne w grach (i)

amina

ogólna nazwa każdego związku organicznego z pewnej grupy związków chemicznych, będących pochodnymi amoniaku, stosowanych m.in. w przemyśle farmaceutycznym

-

aminy

dopuszczalne w grach (i)

aminy


KOMENTARZE

sskawina # 2009-07-08

aminy - związki amoniaku