SJP
SŁOWNIK SJP

X

gminy

dopuszczalne w grach (i)

gmina

1. najniższa jednostka podziału terytorialnego kraju, dysponująca własnym budżetem, realizująca zadania lokalne;
2. urząd gminny;
3. związek, zrzeszenie społeczne, religijne

gminy

dopuszczalne w grach (i)

gmin

1. dawniej: niższa warstwa społeczna; lud, pospólstwo;
2. potocznie: tłum, rzesza


KOMENTARZE:

(brak)