SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

jętki

dopuszczalne w grach (i)

jętka

1. owad żyjący nad wodą; efemeryda
2. belka, na której opierają się krokwie dachu; jęta
3. żerdź w stodole do suszenia lub składania zboża; jęta

-

jętki

dopuszczalne w grach (i)

jętki

1. rząd owadów obejmujący około 2 tys. gatunków, na ogół związanych ze środowiskiem wodnym (larwy żyją w wodzie, a dorosłe - w jej pobliżu); efemerydy;
2. w budownictwie: żerdzie w stodole nad klepiskiem do suszenia albo składania zboża


KOMENTARZE

~gosc # 2008-03-18

Przyimek "około" wymaga w zasadzie dopełniacza, więc poprawne zdania brzmią: "Smażyć około 2 [dwóch] minut" i "Dodać około 2 [dwóch] litrów"

Mirosław Bańko, PWN