SJP
SŁOWNIK SJP

jacie

dopuszczalne w grach (i)

jata

w górnictwie:
1. szopa na rudę
2. przybudówka na urządzenia wiertnicze


KOMENTARZE:

kosarz10 # 2008-02-24

o jacie

michalek8lat # 2011-04-08

jacie ileż tego jest :)