SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

mirom

dopuszczalne w grach (i)

mira

1. gumożywica z drzew balsamowych; mirra; myrra;
2. rodzaj gwiazdy zmiennej pulsacyjnej długookresowej, o masie 2-3 razy większej od masy Słońca

-

mirom

dopuszczalne w grach (i)

mir

1. książkowo: duże uznanie, szacunek, poważanie; respekt, rewerencja, estyma;
2. dawniej: zgoda, pokój;
3. od początku XX wieku w Rosji:
a) terytorialna wspólnota społeczna, pozostałość wspólnoty rodowej;
b) wspólnota sąsiedzka, wiejska lub grodowa;
4. w dawnym prawie polskim: nadzwyczajna ochrona przyznawana osobom (np. duchownym, kupcom) lub określonym miejscom (np. dworom królewskim, kościołom); ręka pańska

-

Mirom

niedopuszczalne w grach (i)

Mira

1. imię żeńskie;
2. zdrobnienie od: Mirosława, Sławomira


KOMENTARZE

(brak)