SJP
SŁOWNIK SJP

X

smyki

dopuszczalne w grach (i)

smyk

1. żartobliwie: dziecko (gł. chłopiec); malec, brzdąc, smarkacz;
2. przyrząd służący do wydobywania dźwięku z niektórych instrumentów strunowych (np. skrzypiec), zbudowany ze sprężystego pręta z napiętym na nim pasmem włosia; smyczek

Smyki

niedopuszczalne w grach (i)

Smyk

nazwisko


KOMENTARZE:

(brak)