SJP
SŁOWNIK SJP

X

tiol

dopuszczalne w grach (i)

tiol

ogólna nazwa każdego związku organicznego będącego odpowiednikiem alkoholu, zawierającego w cząsteczce atom siarki, atom wodoru, a także grupę alkilową (tioalkohol, dawniej merkaptan) lub arylową (tiofenol)

Hasło ze słownika wyrazów obcych


KOMENTARZE:

raznoczyniec # 2005-10-06

Tiol to siarkowy odpowiedniki alkoholu.

wendkarzyk # 2006-11-06

tiole celowo dodaje się do gazu ziemnego, który jest bezwonny, aby ułatwić jego wykrycie.

orotan # 2008-01-22

Dlaczego nie ma flagi T - tiolów?

koalar # 2008-01-22

Widocznie słowniki podają wyłącznie D. "tioli".