SJP
SŁOWNIK SJP

X

tiole

dopuszczalne w grach (i)

tiol

ogólna nazwa każdego związku organicznego będącego odpowiednikiem alkoholu, zawierającego w cząsteczce atom siarki, atom wodoru, a także grupę alkilową (tioalkohol, dawniej merkaptan) lub arylową (tiofenol)

Hasło ze słownika wyrazów obcych


KOMENTARZE:

htem # 2012-01-05

siarkowe odpowiedniki alkoholi (baza "Encyklopedia dla wszystkich. Chemia.WNT 1990)