SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

tioli

dopuszczalne w grach (i)

tiol

ogólna nazwa każdego związku organicznego będącego odpowiednikiem alkoholu, zawierającego w cząsteczce atom siarki, atom wodoru, a także grupę alkilową (tioalkohol, dawniej merkaptan) lub arylową (tiofenol)


KOMENTARZE

(brak)