SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

arie

dopuszczalne w grach (i)

aria

air;
1. pieśń solowa z akompaniamentem instrumentalnym, część m.in. opery, oratorium;
2. solowy utwór instrumentalny o charakterze nietanecznym wchodzący w skład suity

-

Arie

niedopuszczalne w grach (i)

Aria

członek starożytnych koczowniczych plemion pasterskich, mówiących dialektami indoeuropejskimi, uznawanych dawniej za przodków wszystkich ludów indoeuropejskich; Arja

-

Arie

niedopuszczalne w grach (i)

Ariowie

prehistoryczny lud, od którego wywodzą się Irańczycy i mieszkańcy północnych Indii, posługujący się w mowie dialektami indoeuropejskimi; Arjowie


KOMENTARZE

majawogrodzie # 2007-02-19

Ariańskie