SJP
SŁOWNIK SJP

Ostatnie komentarze

(najnowsze z opóźnieniem na moderację)

posąg # 2019-10-20 ~gosc

Manipulacją jest twierdzenie - pomnik to posąg.
Gdyby było ono poprzedzone słówkiem "jeśli" - brzmiałoby lepiej.
Nie rzucaj oskarżeniami nadaremno i bez zastanowienia.

Wawel # 2019-10-20 mirnal

Na Wawelu nie było gen. Modla
czy
Na Wawlu nie było gen. Modela
?

indykować # 2019-10-20 ~gosc

dokładnie to samo pomyślałem z "indicate". Pozdrawiam :D

posąg # 2019-10-20 ~gosc

z definicji wynika, że posągiem nie może być Bóg, bóg, kosmita, cyborg, kwiat?

posąg # 2019-10-20 ~gosc

gdzie tu manipulacja? jest to analiza dwóch omawianych definicyj a ponadto znak zapytania oznacza pytanie, czy się z tym rozumowaniem zgadzacie, czy nie, zatem zarzut manipulacji to typowe hejterstwo lub brak zrozumienia

wolnostojący # 2019-10-20 ~gosc

"wolnostojący", jeśli to jest jego stała cecha
...

słup # 2019-10-20 ~gosc

ma sens, ale powinien być pisany łącznie "wolnostojący", jeśli to jest jego stała cecha
...

mójże # 2019-10-20 ~gosc

Ale ludzie używali dawniej to słowo w mowie, tak?

złamas # 2019-10-20 ~gosc

Nie użyłbym go jako komplementu. Zwłaszcza wobec kogoś większego, silniejszego.
Zresztą - spróbuj, będziesz wiedział, zapamiętasz na długo. Raczej.
Oczywiście w realu a nie w wirtualu. Tu wielu odważnych. Nie wyróżnisz się.

zboczeniec # 2019-10-20 ~gosc

zboczenie to specyficzne zachowanie na tle seksualnym,i może je mieć i kobieta i mężczyzna. Nie mówi się że jest zboczenica,ale można powiedzieć że jest zboczona. Obie płci mogą robić to myślą,słowem i uczynkiem. Może świadczyć o chorobie. Jeśli tylko myślą i słowem,to takiego człowieka nazywa się zbereźnikiem.

krnąbrny # 2019-10-20 ~gosc

Krnąbrność to raczej pozytywna cecha (niezłomność, wierność swoim przekonaniom, niepoddawanie się negatywnym wpływom, niepodążanie za modą, brak wazeliniarstwa).
Upór natomiast nacechowany jest raczej negatywnie (niezrozumienie, odporność na argumenty, niechęć do nauki nowych rzeczy, ciemnota, zacofanie).

yh # 2019-10-20 ~gosc

Od kiedy "yh" oznacza zastanowienie, namysł, zgodę? Przecież to oznacza zwątpienie, zrezygnowanie.
~DK

złamas # 2019-10-20 ~gosc

Nie, nie jest.

rentowność # 2019-10-20 ~gosc

Dochodowość

subtylny # 2019-10-20 ~gosc

daw. subtelny

https://pl.wikisource.org/wiki/M._Arcta_Słownik_Staropolski/Subtylny
https://pl.wikisource.org/wiki/Słownik_etymologiczny_języka_polskiego/subtelny
http://spxvi.edu.pl/indeks/szukaj/?tryb=0&q=subtylny&typ=&porzadek=0

subtylny # 2019-10-20 ~gosc

daw. subtelny

podbródek # 2019-10-20 ~gosc

w języku ortodontów być może nie ma. na szczęście nie gościmy na łamach słowniczka terminologii osteologicznej.

subtylność # 2019-10-20 ~gosc

daw. subtelność

aliż # 2019-10-20 ~gosc

I. Spójnik
1. Przeciwstawny; ale oto, a tu, a tymczasem
2. Wynikowy; a oto, więc
3. Łączny, uwydatniający dodatkowo bezpośrednie następstwo czasowe wprowadzanego wypowiedzenia; a już, a wnet, a zaraz
II. Partykuła deiktyczna; oto

iżci # 2019-10-20 ~gosc

2. że - wprowadza wypowiedzenie podmiotowe
3. że - wprowadza wypowiedzenie przydawkowe
4. że, ponieważ, bo - wprowadza wypowiedzenie okolicznikowe przyczynowe

wspomienąć # 2019-10-20 ~gosc

wspomnieć

wspomionąć # 2019-10-20 ~gosc

wspomnieć

wspomięnąć # 2019-10-20 ~gosc

wspomnieć

tegdyż # 2019-10-20 ~gosc

wtedy

tedyż # 2019-10-20 ~gosc

wtedy

wtedyż # 2019-10-20 ~gosc

wtedy

tegdy # 2019-10-20 ~gosc

1) tedy, wtedy, wtenczas
2) wówczas

https://pl.wiktionary.org/wiki/tegdy
https://pl.wikisource.org/wiki/M._Arcta_Słownik_Staropolski/Tegdy

przedept # 2019-10-20 ~gosc

Po angielsku ma uroczą nazwę "desire path"

deg # 2019-10-20 ~gosc

a w którym z komentarzy objętych twoją misją archeologiczną wspomniano o grze?

paciocha # 2019-10-20 ~gosc

No przecież PACIOCHA to inaczej KOPYŚĆ

słup # 2019-10-20 ~gosc

Wolno stojący - nie będący częścią czegoś innego, większego.
Np. wolno stojącym słupem nie jest wspornik ganku, balkonu. Nazywany bywa też filarem.
Wolno stojące słupy to także te oświetleniowe, telekomunikacyjne (telefoniczne), energetyczne, choć w ich przypadku nie jest to oczywiste. Określenie "wolno stojący" ma swój sens.

słup # 2019-10-20 ~gosc

Źle widzę? Jest? Gdzie?

sędzina # 2019-10-20 ~gosc

Jeszcze można dodać, że to jest pogardliwe określenie sędziego.

podbródek # 2019-10-19 ~gosc

Nie ma czegoś takiego jak dolna i górna szczęka. Jest żuchwa i szczęka.

ironia # 2019-10-19 ~gosc

Ironia: picie wódki chociaż jej nie lubisz

boma # 2019-10-19 ~gosc

Coż widać twórcy tej gry z czytaniem nie mają za wiele wspólnego

złamas # 2019-10-19 ~gosc

czy to słowo jest wulgarne?

posąg # 2019-10-19 ~gosc

Pomnikiem nie musi być posąg.
Zatem przeto pomnik nie musi być rzeźbą, manipulancie.

słup # 2019-10-19 ~gosc

Nie jest.

zbór # 2019-10-19 ~gosc

ee tam, heretycy

słup # 2019-10-19 ~gosc

"słupcy" byłoby od "słupiec". A od "słup" jest słupi lub słupowie.

deg # 2019-10-19 ~gosc

W zasadach gry wyraźnie jest napisane, że skrótów nie używamy, cytuję: "Za poprawne uważa się wszystkie słowa występujące w słownikach ortograficznych, języka polskiego, poprawnej polszczyzny bądź wyrazów obcych i ich wszystkie prawidłowe formy gramatyczne (odmiany), z wyjątkiem słów zaczynających się wielką literą, skrótów i słów z łącznikiem lub apostrofem"

pisi # 2019-10-19 ~gosc

popieram, właśnie znalazłem
"pisi kraj, pisie standardy"

łapowy # 2019-10-19 ~gosc

krzyż łapowy na płaszczach templariuszy

pomnik # 2019-10-19 ~gosc

pomnik to posąg, posąg to rzeźba, zatem pomnik to rzeźba?

posąg # 2019-10-19 ~gosc

pomnik to posąg, posąg to rzeźba, zatem pomnik to rzeźba?

pomnik # 2019-10-19 ~gosc

pomniki są wolno stojące?

trafo # 2019-10-19 ~gosc

dzielnicowe trafa są wolno stojące?

słup # 2019-10-19 ~gosc

ego nie ego, ale co to słowo daje w oczywistych sytuacjach? wiele urządzeń jest wolno stojących, ale tego definicje nie ujmują, np. "maszt"
czy zegar, który ma awarię jest wolno stojący? czy w ogóle zegar na wieży jest wolno stojący?

maszt # 2019-10-19 ~gosc

myślę, że maszty widywane są na lądzie, np. maszty radiowe, komórkowe, wiatrowe itp. i powinno być dodane "wolno stojące"

następne >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ...