SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

warem

dopuszczalne w grach (i)

war

1. wrzący, gotujący się płyn; ukrop, wrzątek;
2. wielkie gorąco; żar;
3. przenośnie: wrażenie gorąca odczuwane w jakiejś części ciała z powodu wstydu, lęku, podniecenia itp.;
4. przenośnie: gwałtowność, wielkie nasilenie czegoś

-

warem

dopuszczalne w grach (i)

war

1. jednostka mocy elektrycznej biernej (1 war = 1 wat), legalna, nienależąca do układu SI; var;
2. ilość substancji z jednego warzenia


KOMENTARZE

(brak)