SJP
SŁOWNIK SJP

X

Ostatnie znaczenia

# Ignacewo -05-28 maf

miejscowość

# Zabłocie

miejscowość

# starowiślny

związany ze "starą Wisłą", starorzeczem Wisły

# Teliga

nazwisko

# Baum

nazwisko

# Bańkowski

nazwisko

# Guadalupe

miasto

# nieznajomy tevex

taki, którego ktoś nie poznał lub nie doświadczył; nieznany, obcy

# Klisiewicz maf

nazwisko

# swatowa

regionalnie: matka zięcia lub synowej

# okulista -05-27

lekarz od oczu; oftalmolog

lekarz specjalizujący się w okulistyce; oftalmolog

# strzelczy

dawniej: strzelecki

# brzuścowy

będący wypukłą częścią czegoś

# buraczkowaty

w kolorze lub odcieniu buraczkowym

# drewkowe tevex

obowiązek zwożenia opału do dworu w dawnych wsiach pańszczyźnianych

# skejter maf

osoba, która jeździ na deskorolce; skate, skejt, skateowiec

# Bernoulli -05-25

nazwisko

# posiad tevex

1. wspólne spędzanie czasu w większej grupie, zwykle na imprezie związanej z góralską kulturą ludową;
2. dawniej: wizyta, odwiedzenie

# nawalanko meg

1. potocznie: bójka, bicie kogoś; nawalanka, bijatyka;
2. niewywiązywanie się z obowiązków lub niedbałe ich wykonywanie; fuszerka, partactwo, nawalanka

# nawalacz

ktoś, kto nawala, nie wywiązuje się z obowiązków

# nauczycielowy

przestarzałe: taki, który należy do nauczyciela lub jest związany z nauczycielem; belferski, bakalarski, nauczycielski

# naturzysta

osoba potrafiąca nastawiać kręgi kręgosłupa tak, aby nie uciskały korzonków nerwowych; kręgarz

# natarzać

natarzać się - znużyć się, zmęczyć długotrwałym tarzaniem

# natarmosić

poszarpać, potarmosić coś wiele razy lub poszarpać wiele rzeczy

# naswawolić

1. popełnić wiele uczynków swawolnych; napłatać figli, napsocić;
2. naswawolić się - odczuć zmęczenie lub satysfakcję z popełnionych uczynków swawolnych, psot, figli

# nastygmatyzować

napiętnować coś; naznaczyć coś piętnem, stygmatem

# nastrzykiwarka

maszyna do wstrzykiwania substancji do surowca mięsnego

# nastoletniość

bycie osobą w wieku dojrzewania, mającą kilkanaście lat

# nasieniotwórczy

uczestniczący w wytwarzaniu nasienia w organizmie samca; nasieniodajny

uczestniczący w wytwarzaniu nasienia w organizmie samca

# następowalność

zdolność do występowania czegoś w czasie lub przestrzeni zaraz po czymś; następstwo

# naseryzm

doktryna polityczna rewolucji republikańskiej w Egipcie z 1952 roku wprowadzona w życie przez rząd z Gamelem Abdelem Naserem jako premierem

# nartowrotki

rodzaj krótkiej, szerokiej narty, przymocowanej do rolek, służącej do jazdy na jednej nodze

# ocembrowywać -05-24 tevex

wzmacniać ściany zbiorników wodnych lub brzegi rzek, morza itp.; cembrować

# cembrować

wzmacniać ściany zbiorników wodnych lub brzegi rzek, morza itp.; ocembrowywać

umacniać, obmurowywać brzeg morza, rzeki, wykopu, studni itp.

# Wichliński -05-23 maf

nazwisko

# Sichulski

nazwisko

# alkotester

urządzenie mierzące poziom zawartości alkoholu we krwi; alkotest, alkometr, alkomat

# Barack

[czytaj: barak] obce imię męskie

# paląca -05-22

1. niecierpliwa, pilna np. sprawa
2. kobieta cierpiąca na nikotynizm
3. np. przyprawa wywołująca ostrość w ustach

1. niecierpliwa, pilna np. sprawa
2. kobieta cierpiąca na nikotynizm
3. np. przyprawa wywołujaca ostrość w ustach

# trzonowy

1. związany z trzonem, pochodzący od trzonu;
2. określenie rodzaju zębów stałych znajdujących się najbardziej z tyłu jamy ustnej

1. związany z trzonem, pochodzący od trzona;
2. określenie rodzaju zębów stałych znajdujących się najbardziej z tyłu jamy ustnej

# zbęckować

1. pouderzać kogoś, zadając ból
2. pokonać przeciwnika w walce zbrojnej

1. pouderzeać kogoś, zadając ból
2. pokonać przeciwnika w walce zbrojnej

# podwóz

potocznie: zabranie kogoś w dane miejsce własnym pojazdem; podwózka

potocznie: zabranie kogoś w dane miejsce własnym pojadem; podwózka

# Myśliwiecki

nazwisko

# yeti

[czytaj: jeti]
1. tajemnicza istota, której ślady rzekomo znaleziono w Himalajach; jeti, człowiek śniegu;
2. samochód typu Škoda Yeti

[czytaj: jeti]
1. tajemnicza istota, której ślady rzekomo znaleziono w Himalajach; jeti, cżłowiek śniegu;
2. samochód typu Škoda Yeti

# twi tevex

język używany na terytorium Ghany, odmiana języka akan

# akan

język używany na terytorium Ghany

# aka

1. skrót od: also known as - znany również jako; AKA;
2. drzewo owocowe z rodziny mydleńcowatych, pochodzące z zachodnich obszarów tropikalnej Afryki; bligia pospolita;
3. owoc tego drzewa

skrót od: also known as - znany również jako; AKA

# bligia

1. rodzaj roślin z rodziny mydleńcowatych;
2. bligia pospolita - drzewo owocowe z rodziny mydleńcowatych, pochodzące z zachodnich obszarów tropikalnej Afryki; aka

drzewo z rodziny mydleńcowatych, hodowane w Ameryce Środkowej, dostarcza migdałowatych nasion otoczonych grubym jadalnym sznureczkiem

# DDD

[czytaj: de-DE-de]
1. zaburzenia psychiczne dotykające osoby dorosłe, których rodzice byli poważnie uzależnieni lub chorzy psychicznie; syndrom DDD;
2. osoba z takimi zaburzeniami

# wodoterapia maf

ogół zabiegów leczniczych z użyciem wody w różnych stanach skupienia; aquaterapia, wodolecznictwo, hydroterapia, hydropatia

# lekomat

automat do leków i produktów aptecznych; aptekomat

automat do leków i produktów aptecznych

# akwaterapia

ogół zabiegów leczniczych z użyciem wody w różnych stanach skupienia; aquaterapia, wodolecznictwo, hydroterapia, hydropatia

# aquaterapia

ogół zabiegów leczniczych z użyciem wody w różnych stanach skupienia; wodolecznictwo, hydroterapia, hydropatia

# hydroterapia

leczenie wodą (kąpiele, natryski, nacierania); wodolecznictwo, hydropatia, aquaterapia

leczenie wodą (kąpiele, natryski, nacierania); wodolecznictwo; hydropatia

# gwiazdkowe -05-21

potocznie: dodatek do pensji z okazji Gwiazdki

# czekoholik

osoba uwielbiająca czekoladę; czekoladoholik

osoba uwielbiająca czekoladę

# bździocha

wulgarnie: zewnetrzny żeński narząd płciowy; srom

wulgarnie: zewnetrzny żeński narząd płciowy

# naganiaczka tevex

1. potocznie: kobieta nakłaniająca kogoś do jakichś działań;
2. kobieta zajmująca się naganianiem zwierzyny na stanowiska myśliwych podczas polowania

kobieta zajmująca się naganianiem zwierzyny na stanowiska myśliwych podczas polowania

# naganiacz

1. potocznie: osoba nakłaniająca kogoś do jakichś działań;
2. mężczyzna zajmujący się naganianiem zwierzyny na stanowiska myśliwych podczas polowania;
3. potocznie: penis; kuś, kuśka

1. mężczyzna zajmujący się naganianiem zwierzyny na stanowiska myśliwych podczas polowania;
2. potocznie: penis, męski narząd płciowy; kuś, kuśka

# panie dziejaszku maf

zwrot grzecznościowy używany dla podtrzymania kontaktu z rozmowca; panie dobrodzieju, panie dzieju

# panie dzieju

nawykowo powtarzany zwrot lub grzecznościowy zwrot do rozmówcy; panie dobrodzieju, panie dziejaszku

nawykowo powtarzany zwrot lub grzecznościowy zwrot do rozmówcy (panie dobrodzieju)

# przepalanka

domowa wódka produkowana ze spirytusu z dodatkiem karmelu; karmelówka, alembik

domowa wódka produkowana ze spirytusu z dodatkiem karmelu; karmelówka

# jak mrówków

żartobliwie: bardzo dużo czegoś

# rajty

potocznie: rajtuzy; rajtki

# karmelówka

domowa wódka produkowana ze spirytusu z dodatkiem karmelu; przepalanka, alembik

# alembik

1. dawne naczynie do destylacji cieczy;
2. gatunek wytrawnej wódki, otrzymywanej przez destylacje w takim naczyniu; przepalanka, karmelówka

1. dawne naczynie do destylacji cieczy;
2. gatunek wytrawnej wódki, otrzymywanej przez destylacje w takim naczyniu; przepalanka

# biedazupa

skromna zupa o wodnistej konsystencji

# zupak -05-20 tevex

pogardliwie: podoficer

pogardliwe określenie niskiego rangą podoficera

# etatysta

zwolennik możliwie najszerszej kontroli państwa nad gospodarką

zwolennik etatyzmu, odgrywaniu przez państwo dużej roli w gospodarce

# antyradarowy

zakłócający działanie radaru, niszczący radar albo ostrzegający o obecności radaru; przeciwradarowy

przeciwdziałający radarowi; pochłaniający energię fal elektromagnetycznych

# przeciwradarowy

zakłócający działanie radaru, niszczący radar albo ostrzegający o obecności radaru; antyradarowy

# RIP

skrót od: raster image processor - przetwornik obrazu na format grafiki rastrowej

# kosisko

1. zgrubienie od: kosa;
2. trzonek, drzewce kosy

zgrubienie od: kosa

# stękacz

potocznie: osoba uskarżająca się na coś; narzekacz, maruda

# tem -05-18

jednostka podziału administracyjnego w Cesarstwie Bizantyjskim

# Spotify

[czytaj: spotifaj] serwis i aplikacja do muzyki

serwis i aplikacja do muzyki

# utlenowany -05-17 maf

nasycony tlenem

# wideokonsultacja

konsultacja z przekazem obrazu i dźwięku

# Matysek -05-16

1. dawna zdrobniała forma imienia "Maciej";
2. w powiedzeniu: "przyszła kryska na Matyska" - osoba źle postępująca została ukarana, nadszedł kres jej niecnych czynów;
3. nazwisko

1. nazwisko, np. Adam Matysek - były reprezentant Polski w piłce nożnej, grał na pozycji bramkarza, obecnie trener bramkarzy w klubie FC Nürnberg;
2. dawna zdrobniała forma imienia "Maciej";
3. w powiedzeniu: "przyszła kryska na Matyska" - osoba źle postępująca została ukarana, nadszedł kres jej niecnych czynów

# co dzień -05-15 tevex

każdego dnia; co dnia, codziennie

codziennie

# VAT

[czytaj: wat] (skrót od: value added tax) podatek od towarów i usług dodawany do ich ceny

[czytaj: wat] (skrót do: value added tax) podatek od towarów i usług dodawany do ich ceny; vat

# dwukółka -05-13 maf

rodzaj powozu; bieda, biedka, biga, bida

rodzaj powozu; bieda; biedka; biga; bida

# urlop meg

1. ustawowo zagwarantowana płatna lub niepłatna przerwa w wykonywaniu pracy;
2. przerwa w służbie wojskowej, w odbywaniu kary pozbawienia wolności itp.

dłuższy (z reguły) okres czasu wolny od pracy, brany od pracodawcy w jakimś celu (wypoczynkowym, zdrowotnym, urlop okolicznościowy)

# alprazolam tevex

lek psychotropowy wykazujący silne, krótkotrwałe działanie przeciwlękowe, uspokajające i przeciwdrgawkowe

# progresywy

potocznie: okulary lub soczewki progresywne; progresy

# progresy

potocznie: okulary lub soczewki progresywne; progresywy

# kari

curry;
1. przyprawa będąca mieszanką m.in. pieprzu, kolendry, kurkumy, imbiru, chili i gorczycy;
2. potrawa dodatkiem tej przyprawy

curry; przyprawa składająca się z pieprzu, kolendry, kurkumy, imbiru i cynamonu; potrawa mięsna z dodatkiem tej przyprawy

# curry

[czytaj: kari lub kary] kari;
1. przyprawa będąca mieszanką m.in. pieprzu, kolendry, kurkumy, imbiru, chili i gorczycy;
2. potrawa dodatkiem tej przyprawy

[czytaj: kari lub kary] kari; przyprawa składająca się z pieprzu, kolendry, kurkumy, imbiru i cynamonu; potrawa mięsna z dodatkiem tej przyprawy

# Monomach -05-12 maf

nazwisko

# Overton

nazwisko

# Heimlich

nazwisko

# verte

łac. odwróć (kartkę) na drugą stronę

łac. słowo umieszczone na końcu strony, informujące o istnieniu dalszego tekstu po drugiej stronie kartki, oznaczające: odwróć (kartkę) na drugą stronę

# Nvidia

amerykańskie przedsiębiorstwo

# prenonim meg

pseudonim składający się z prawdziwych imion używającej go osoby

# złotówkarz maf

1. potocznie: osoba z kredytem w złotówkach;
2. potocznie, obraźliwie: taksówkarz

# wesoleńki

zdrobnienie od: wesoły; wesoluśki, wesolutki, wesoluchny

# chatownik

uczestnik czatu

# gontarstwo

wyrabianie gontów - deseczek do pokrywania budynków

# shopoholizm

[czytaj: szopoholizm] uzależnienie od kupowania rzeczy; zakupoholizm, szopoholizm

[czytaj: szopoholizm] uzależnienie od kupowania rzeczy; zakupoholizm

# chatowniczka

uczestniczka czatu; czatowniczka, czatowiczka

następne >