SJP
SŁOWNIK SJP

Ostatnie znaczenia

# ubezpieczyciel 15:39 tevex

1. podmiot podejmujący zobowiązanie ubezpieczeniowe wobec osoby ubezpieczającej się; asekurator, asekurant;
2. dawniej: towarzystwo ubezpieczeniowe

dawniej: towarzystwo ubezpieczeniowe

# GUKPPiW -12-10

skrót od: Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk

# GUKPiW

skrót od: Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk

# groń

gwarowo: grań

grań

# grom.

skrót od: gromada, gromadzki

# GRN

skrót od: Gromadzka Rada Narodowa

# graf.

skrót od: grafika, graficzny

# g.p.p.

skrót od: gościec przewlekle postępujący

# gorz.

skrót od: gorzowski

# goryczkowiec

przedstawiciel rzędu roślin okrytonasiennych

# goryczkowce

rząd roślin okrytonasiennych

# goryczka

1. lekko gorzki smak czegoś;
2. roślina zielna z rodziny goryczkowatych; gencjana;
3. substancja o gorzkim smaku; gorycz

roślina zielna z rodziny goryczkowatych; gencjana, goryczuszka

# GON

skrót od:
1. Gwardia Obrony Narodowej;
2. Górska Odznaka Narciarska

# Golub

dzielnica Golubia-Dobrzynia

# głowniowce

rząd grzybów pasożytniczych

# glissando

muzyczne określenie wykonawcze: prześlizgując się

# glacé

[czytaj: glaSE]
1. miękka, błyszcząca skórka jagnięca na rękawiczki;
2. metoda wyprawiania miękkich skór jagnięcych lub koźlęcych

[czytaj: glaSE] z francuskiego: miękka, błyszcząca skórka jagnięca na rękawiczki

# GKKF

skrót od: Główny Komitet Kultury Fizycznej

# gites

potocznie: w porządku, dobrze; okej, fajnie, git, gitara

potocznie: świetnie, super

# GISZ

skrót od: Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych

# GIOP

skrót od: Główny Inspektorat Ochrony Pracy

# gin.

skrót od: ginekologiczny, ginekolog, ginekologia; ginek.

# ginek.

skrót od: ginekologiczny, ginekolog, ginekologia; gin.

skrót od: ginekologiczny, ginekolog, ginekologia

# giełd.

skrót od: giełdowy

# Gęsiówka

nazistowski obóz koncentracyjny w Warszawie

# Get

miasto biblijne

# garbik

1. rodzaj niedużych, morskich ryb z rodziny garbikowatych;
2. zdrobnienie od: garb; garbek

rybka z rodziny garbikowatych, akwaryjna, ładna

# galic.

skrót od: galicyjski

# fz

skrót od: forzando (forzato)

# fugato

muzyczne określenie wykonawcze wskazujące na granie utworu w stylu fugi

# FUD

skrót od: Fabryka Urządzeń Dźwigowych

# Fryc

imię męskie

1. imię męskie;
2. pogardliwie o Niemcu; fryc, Szwab (szwab)

# pluder

pogardliwie o Niemcu; Szkop, prusak, fryc, helmut, szwab (Szwab)

pogardliwie, obelżywie: Niemiec

# Fryc

pogardliwie o Niemcu; Szkop, prusak, pluder, helmut, szwab (Szwab)

# FPP

skrót od:
1. First Person Perspective - sposób przedstawiania świata z perspektywy oczu głównego bohatera, stosowany w grach komputerowych;
2. Federacja Polskiej Przedsiębiorczości

skrót od: First Person Perspective, w informatyce: sposób przedstawiania świata z perspektywy oczu głównego bohatera, stosowany w grach komputerowych

# foul

[czytaj: fałl] rzadko: faul - naruszenie przepisów gry, np. przez niedozwolony chwyt przeszkadzający przeciwnikowi w grze

rzadko: faul (naruszenie przepisów gry, np. przez niedozwolony chwyt przeszkadzający przeciwnikowi w grze)

# foulé

[czytaj: fuLE] miękka tkanina wełniana

[czytaj: fuLE] w jeździectwie: krok koński w galopie; foulée

# foulée

[czytaj: fuLE] w jeździectwie: krok koński w galopie

[czytaj: fuLE] w jeździectwie: krok koński w galopie; foulé

# zironizować

[czytaj: z-ironizować] skomentować, potraktować kogoś lub coś z ironią

potraktować kogoś lub coś z ironią

# kalendarzyk -12-08

1. zdrobnienie od: kalendarz;
2. potocznie: kalendarzyk małżeński - metoda zapobiegania ciąży oparta na badaniu długości cykli miesiączkowych kobiety

# ścierniwo

materiał ścierny do usuwania brudu lub wierzchniej warstwy przedmiotów

materiał ścierny, naturalny lub sztuczny, o dużej twardości i małej ścieralności

# rozetrzeć

1. trąc, rozprowadzić po powierzchni;
2. trąc, zmiażdżyć, rozgnieść coś;
3. dotykając jakąś część ciała, usunąć ból, zdrętwienie; rozmasować;
4. rozetrzeć się -
a) ulec rozdrobnieniu;
b) zostać rozprowadzanym po powierzchni;
c) dotykając jakąś część swojego ciała, usunąć ból, zdrętwienie;
d) dotykając jeden drugiego, usunąć ból, zdrętwienie;
e) o makijażu: stracić zarys, kontur

# podtańcowywać

potocznie: tańczyć od czasu do czasu, bez zaangażowania

# przekręciarz

potocznie: osoba przedstawiająca coś niezgodnie z prawdą, oszukująca innych; przekrętacz, przekrętas, szachraj, szwindlarz

człowiek oszukujący innych; oszust, naciągacz, krętacz, kanciarz

# przekrętas

potocznie: osoba przedstawiająca coś niezgodnie z prawdą, oszukująca innych; przekrętacz, przekręciarz, szachraj, szwindlarz

potocznie: osoba przedstawiająca coś niezgodnie z prawdą; oszust, szachraj, szwindlarz

# przekrętacz

potocznie: osoba przedstawiająca coś niezgodnie z prawdą, oszukująca innych; przekrętas, przekręciarz, szachraj, szwindlarz

# wykrętny

1. stosujący wykręty - kłamstwa lub zręczne posunięcia w celu ukrycia prawdy lub uniknięcia niechcianych konsekwencji;
2. będący wykrętem, np. wykrętna odpowiedź

pełen wykrętów

# wykręt

1. kłamstwo lub zręczne posunięcie w celu ukrycia prawdy lub uniknięcia niechcianych konsekwencji;
2. kształt czegoś wygiętego, wykręconego

kłamstwo lub zręczne posunięcie dla ukrycia prawdy lub uniknięcia niechcianych konsekwencji

# odkręcalny

1. dający się odkręcić;
2. taki, którym można kręcić w celu zwiększania dopływu czegoś;
3. potocznie: dający się cofnąć i przywrócić do stanu wyjściowego

# nakręcalny

1. dający się nakręcić;
2. o filmie: możliwy do zrealizowania przez zrobienie zdjęć filmowych

# dokręcalny

dający się dokręcić

# wykręcalny

dający się wykręcić

# wkręcacz

potocznie:
1. osoba wkręcająca coś;
2. osoba umyślnie wprowadzająca kogoś w błąd, zwykle dla żartu;
3. wkrętarka - urządzenie do wkręcania i wykręcania wkrętów lub śrub; wkręcarka;
4. coś wywołującego silne zainteresowanie i skłaniające do poświęcenia na to dłuższego czasu

# wkręcarka

potocznie: wkrętarka - urządzenie do wkręcania i wykręcania wkrętów lub śrub; wkręcacz

# wkręcaczka

potocznie: kobieta umyślnie wprowadzająca kogoś w błąd, zwykle dla żartu

# wkręcenie

potocznie: silne zainteresowanie czymś i poświęcanie na to dużo czasu

# ścier

1. surowiec do wyrobu tektury i papieru gorszej jakości, uzyskiwany przez mechaniczne ścieranie drewna;
2. cecha czegoś nadającego się do ścierania; ścieralność, ścierność

surowiec do wyrobu tektury i papieru gorszej jakości, uzyskiwany przez mechaniczne ścieranie drewna

# tańcówka

przestarzale: potańcówka - zabawa taneczna; potańc

# blachowkręcik

zdrobnienie od: blachowkręt

# ściera

ekspresywnie: ścierka

duża ścierka; szmata

# tanecznia

w starożytnym teatrze greckim i rzymskim: miejsce między sceną a widownią, na którym występował chór; orchestra

# drzewowkręt

potocznie: rodzaj śruby do drewna; drewnowkręt

# wkręcik

1. mały wkręt - rodzaj śruby;
2. rodzaj małego kolczyka wkładanego w przekłutą część ciała

# wkręcik

ekspresywnie: wkręt - wprowadzenie kogoś w błąd

# tancmistrzyni

przestarzale:
1. nauczycielka tańca;
2. kobieta kierująca zespołem tanecznym

# tancmistrz

przestarzale:
1. nauczyciel tańca;
2. osoba kierująca zespołem tanecznym

# PW

skrót od:
1. Politechnika Warszawska;
2. Przysposobienie Wojskowe

skrót od: Politechnika Warszawska

# wdupowkręt

wulgarnie: osoba schlebiająca komuś w celu pozyskania jego względów; dupowkręt, podlizuch, podlizywacz, lizus, komplemenciarz

# dupowkręt

wulgarnie: osoba schlebiająca komuś w celu pozyskania jego względów; wdupowkręt, podlizuch, podlizywacz, lizus, komplemenciarz

# PTTK

[czytaj: pe-te-te-KA] skrót od: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - stowarzyszenie zajmujące się upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa na terenie Polski

[czytaj: pe-te-te-KA albo potocznie: petetek] skrót od: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - stowarzyszenie działające od roku 1950

# wkręcający

potocznie: wywołujący duże zainteresowanie i zajmujący czyjś czas; wciągający

# wciągający

potocznie: wywołujący duże zainteresowanie i zajmujący czyjś czas; wkręcający

# wkręcany

taki, którego umieszcza się w czymś poprzez kręcenie

# igra

dawniej:
1. zabawa, gra, igrzysko;
2. miłosna igraszka

dawniej: zabawa, gra, igraszka; igrzysko

# śrubokręt

ręczne narzędzie do wkręcania i wykręcania śrub lub wkrętów; wkrętak

narzędzie ręczne do wkręcania i wykręcania wkrętów; wkrętak

# wkrętak

ręczne narzędzie do wkręcania i wykręcania wkrętów lub śrub; śrubokręt

narzędzie ręczne do wkręcania i wykręcania wkrętów; śrubokręt

# wkręt

potocznie:
1. wprowadzenie kogoś w błąd;
2. silna fascynacja czymś

# wkręt

1. rodzaj śruby z wyżłobieniem w łbie;
2. wkręcenie czegoś;
3. rodzaj kolczyka wkładanego w przekłutą część ciała; wkrętka

rodzaj śruby

# wkrętka

potocznie:
1. element wkręcany w gwintowany otwór innego elementu;
2. rodzaj kolczyka wkładanego w przekłutą część ciała; wkręt

tulejka z gwintem zewnętrznym, wkręcana w gwintowany otwór w innym elemencie

# wkrętarka

urządzenie do wkręcania i wykręcania wkrętów lub śrub; wkręcarka

# pokrętność

1. cecha czegoś trudnego do zrozumienia, zawiłość;
2. cecha czegoś obfitującego w trudności;
3. cecha kogoś lub czegoś próbującego zmylić innych i ukryć prawdziwy cel działań

# spaćkać

potocznie:
1. źle coś pomalować;
2. spaćkać się -
a) stać się paćką; rozpaćkać się;
b) zepsuć się; schrzanić się, skopać się, zsyfić się

# paćka

gęsta substancja powstała wskutek rozrobienia ciała stałego w płynie; pacia, papka, ciapa

gęsta substancja powstała wskutek rozrobienia ciała stałego w płynie; pacia, papka

# żenidło

żartobliwie: penis; banan, interes, ptaszek, wacek

gwarowo penis

# ucieszać

przestarzale:
1. cieszyć, sprawiać radość;
2. ucieszać się - cieszyć się, doznawać radości

# wkrętaczek

zdrobnienie od: wkrętak

# podkopnąć

1. umieścić coś nogą pod czymś;
2. lekko kopnąć coś;
3. potocznie: potajemnie zadziałać na czyjaś szkodę

# wkrętareczka

zdrobnienie od: wkrętarka

# blachowkrętarka

urządzenie do umieszczania wkrętów w blasze (arkuszu metalu)

# drewnowkręt

rodzaj śruby do drewna; drzewowkręt

# brzeszczot

1. ostrze broni białej typu siecznego; głownia, klinga;
2. część tnąca piły

ostrze broni białej typu siecznego; głownia; klinga

# PUR

[czytaj: pur] skrót od: Państwowy Urząd Repatriacyjny - urząd, który organizował przesiedlania ludności na mocy postanowień konferencji jałtańskiej

Państwowy Urząd Repatriacyjny

# PTK

skrót od:
1. Polska Telewizja Kablowa;
2. Polska Telefonia Komórkowa;
3. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze;
4. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

skrót od: Polska Telewizja Kablowa

# PTJ

[czytaj: pe-te-JOT] skrót od: Polskie Towarzystwo Językoznawcze

Polskie Towarzystwo Językoznawcze

# PTE

[czytaj: pe-te-E] skrót od:
1. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne;
2. Powszechne Towarzystwo Emerytalne

[czytaj: pe-te-E] skrót od: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

# monetnik

1. pojemnik na monety;
2. kieszonkowa torebka na bilon; portmonetka;
3. urządzenie przyjmujące monety

# monetka

1. zdrobnienie od: moneta;
2. drobny ślimak z rodziny porcelanek, o jajowatej muszli ze szczelinowym otworem, używanej dawniej jako środek płatniczy; kauri;
3. rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych

1. potocznie: mała moneta; pieniążek;
2. drobny ślimak z rodziny porcelanek, o jajowatej muszli ze szczelinowym otworem, używanej dawniej jako środek płatniczy; kauri

# monarchini

kobieta rządząca monarchią

# dokręt

1. dokręcanie jakiegoś elementu;
2. ścisłe przyleganie do czegoś dokręconego elementu;
3. końcowe skręcenie przędzy na przędzarkach

końcowe skręcenie przędzy podczas przędzenia na przędzarkach wózkowych

# dokręcacz

człowiek lub przyrząd dokręcający jakieś elementy do czegoś

następne >