SJP
SŁOWNIK SJP

Ostatnie znaczenia

# fazka 05:26 tevex

zdrobnienie od: faza

# zestopniować 05:14

przestarzale:
1. podnieść stopień czegoś;
2. zwiększyć nasilenie czegoś, spotęgować

# Sośnica 04:55

1. nazwa kilku wsi i osad w Polsce;
2. nazwa kilku wzniesień w Polsce;
3. dzielnica Gliwic;
4. część miasta Woźniki;
5. miasto w Niemczech

# Mirusia 04:30

zdrobnienie od: Mirosława (imię żeńskie); Mirka

# agentywny 03:43

w językoznawstwie: wskazujący na wykonawcę czynności

# diegtiariow 03:30

karabin maszynowy konstrukcji Wasilija Diegtiariowa

# kierować 02:26

1. ustawiać coś w określonym kierunku, np. kierować głowę w dół;
2. wysyłać, prowadzić gdzieś, np. kierować piłkę do bramki;
3. odsyłać, oddając w czyjąś kompetencję, np. kierować pacjenta do szpitala;
4. prowadzić w pożądanym kierunku, np. kierować autem;
5. zarządzać kimś lub czymś, np. kierować zespołem;
6. mieć wpływ na przebieg czegoś, np. kierować wydarzeniami;
7. adresować coś do kogoś lub czegoś, np. kierować wiersz do dzieci;
8. przyczyniać się do wyboru czyjegoś wykształcenia, np. kierować syna na prawnika;
9. być przyczyną czyjegoś postępowania, np. kierowała nim złość;
10. kierować się:
a) przemieszczać się w pożądanym kierunku;
b) zwracać się ku czemuś;
c) działać pod wpływem czegoś

1. prowadzić pojazd, sterować jakimś pojazdem;
2. zarządzać czymś lub kimś;
3. ustawiać coś w odniesieniu do danego obiektu

# strzelanka 00:29

potocznie:
1. gra wideo polegająca na eliminowaniu przeciwników przy pomocy broni palnej;
2. film z licznymi scenami ukazującymi wymianę ognia z broni palnej;
3. strzelanina

gra komputerowa polegająca na eliminowaniu przeciwników przy pomocy broni palnej

# karciara 00:18

kobieta regularnie grająca w karty; karciarka

kobieta nałogowo grająca w karty

# karciarka 00:17

kobieta regularnie grająca w karty; karciara

# kierowca 00:15

1. osoba prowadząca samochód;
2. niedzielny kierowca - osoba niemająca wprawy w prowadzeniu samochodu

osoba prowadząca samochód

# kierowniczko -10-16

poufały zwrot do nieznanej kobiety mający na celu uzyskanie jakiejś przysługi

# półkadencja

w muzyce: zakończenie frazy muzycznej na innym akordzie niż tonice, np. dominancie

# naftowość

cecha czegoś związanego z ropą naftową

# sześciogłowicowy

wyposażony w sześć głowic

# jednogłowicowy

wyposażony w jedną głowicę

# haloperidol

silny lek psychotropowy

# fungin

błonnik grzybów nietrawiony przez ludzki organizm

# kierowczyni

kobieta prowadząca samochód; kierująca, kierowniczka (żartobliwie)

# zaśliniać

mocno brudzić śliną; uśliniać

# uśliniać

mocno brudzić śliną; zaśliniać

# naśliniać

mocno zwilżać śliną

# samochodówka

potocznie:
1. technikum samochodowe;
2. komputerowa gra samochodowa

potocznie: technikum samochodowe

# krupineczka

zdrobnienie od: krupinka

# krupinka

źdźbło, grudka, ziarenko

# MOPS

skrót od: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

# GOPS

skrót od: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

# paletka

1. rodzaj słodkowodnych ryb z rodziny pielęgnicowatych; dyskowiec;
2. potocznie: rakietka do tenisa stołowego

1. ryba z rodziny pielęgnicowatych występująca w dorzeczu Amazonki; dyskowiec;
2. rakietka do tenisa stołowego

# dyskowiec

rodzaj słodkowodnych ryb z rodziny pielęgnicowatych; paletka

ryba z rodziny pielęgnicowatych

# rurkonos

rodzaj nietoperza z rodziny rudawkowatych

# pokrętełko

zdrobnienie od: pokrętło

# poolejować

1. nasycić materiał olejem w celach konserwacyjnych;
2. nałożyć olej na włosy w celach pielęgnacyjnych

# olejować

1. nasycać materiał olejem w celach konserwacyjnych;
2. nakładać olej na włosy w celach pielęgnacyjnych

# atamanka

kozacka przywódczyni sprawująca funkcje wojskowe

# fircyczka

dawniej:
1. kobieta niepoważna, lekkomyślna; szaławiła, trzpiotka;
2. modnisia, strojnisia, lalusia

# fantastyczka

dawniej: kobieta żyjąca świecie fantazji, iluzji; marzycielka, idealistka, utopistka, romantyczka, fantastka

# fantastka

kobieta żyjąca świecie fantazji, iluzji; marzycielka, idealistka, utopistka, romantyczka

osoba, która żyje w świecie fantazji, iluzji; marzycielka, idealistka, utopistka, romantyczka

# dosyłka

1. dosłanie, dosyłanie czegoś;
2. to, co zostało dosłane

# blichówka

packa do wygładzania tynku

# barchanka

sukienka lub spódniczka z barchanu

# awiatka

czapka lotnicza zabezpieczająca przed zimnem

# babuśka

pieszczotliwie o babci; babcinka, babula, babulka, babuleńka, babulina, babunia, babuńcia, babusia

# gwiazdeńka

zdrobnienie od: gwiazda; gwiazdka

# kistka

mała kiść (gałązka)

# łubinianka

pasza lub kompost z łodygami, liśćmi i kwiatami łubinu

# zgniłka

dawniej, dziś gwarowo: zgniły, uleżały owoc

# sośninka

zdrobnienie od: sośnina

# puchówka

dawniej: puchowa poduszka

# pitka

dawniej:
1. pijacka uczta, hulanka;
2. miód pitny

# pięcioćwierciówka

dawniej: deska o grubości pięciu ćwierci cala

# niewolniczka

rzadko: niewolnica - kobieta pozostająca w całkowitej zależności i władzy swojego właściciela

# łopateczka

zdrobnienie od: łopatka

# lamka

1. zdrobnienie od: lama;
2. dawniej:
a) prosta uprząż szorowa do ciągnięcia statków rzecznych, przywiązywana do liny i wkładana przez ramię;
b) lina do holowania statku do brzegu

# dudeczka

zdrobnienie od: dudka

# biesiadka

zdrobnienie od: biesiada

# armijka

zdrobnienie od: armia

# antypatyjka

zdrobnienie od: antypatia

# antabka

zdrobnienie od: antaba

# anegdoteczka

zdrobnienie od: anegdotka

# akcyjka

zdrobnienie od: akcja

# agenturka

zdrobnienie od: agentura

# zurzędniczać

dawniej: zurzędniczać się - stawać się urzędnikiem

# zsenatorzać

dawniej:
1. czynić kogoś senatorem;
2. zsenatorzać się - zostawać senatorem

# raniuśki

zdrobnienie od: rany (ranny, poranny); raniuchny, raniutki

# szataństwo

dawniej: szatańskość, diabelskość; szatanizm

# osmucić

dawniej: zasmucić; osmutnić

# obezprzytomniać

dawniej: pozbawiać przytomności; obezprzytamniać

# dziwok

w łowiectwie: świeżo złowiony ptak łowczy; rabiec

# maiz

w łowiectwie: młody ptak łowczy, układany do polowań; maiż, maisz

# maisz

w łowiectwie: młody ptak łowczy, układany do polowań; maiż, maiz

# krobik

owad z rzędu motyli żerujący na drzewach liściastych i iglastych; pochwik

niedużych rozmiarów motyl, którego gąsienice żerują na modrzewiu

# modrzewiaczek

krobnik modrzewiaczek - gatunek motyla, szkodnik modrzewi; Eupista laricella

# czerniejaczek

krobnik czerniejaczek - gatunek motyla żerującego na drzewach owocowych; Eupista nigricella

# półkroczek

bardzo mały krok, niewielkie posunięcie

# skalniaczek

1. klomb o odpowiednio ukształtowanym skalistym gruncie;
2. zdrobnienie od: skalniak

# polisiarczek

związek nieorganiczny powstały przez rozpuszczenie siarki w siarczkach alkalicznych; wielosiarczek

# wielosiarczek

związek nieorganiczny powstały przez rozpuszczenie siarki w siarczkach alkalicznych; polisiarczek

związek nieorganiczny, powstały przez rozpuszczenie siarki w siarczkach alkalicznych

# skarbniczka

1. kobieta odpowiedzialna za powierzone jej pieniądze, zbierająca składki w jakiejś instytucji, organizacji itp.;
2. kasjerka bankowa;
3. zdrobnienie od: skarbnica (skarbiec)

kobieta odpowiedzialna za powierzone jej pieniądze, zbierająca składki w jakiejś instytucji, organizacji itp.

# skarbniczek

1. dawny pojazd przeznaczony do przewożenia cennych bagaży, popularny w XVII i XVIII wieku; wóz skarbowy, skarbnik;
2. zdrobnienie od: skarbnik

# tyraniczek -10-15

tyraniczek Sztolcmana - niewielki ptak z rodziny gorzyków; Tyranneutes stolzmanni

# próchniczek

1. rodzaj mchu z klasy prątników;
2. mklik (omacnica) próchniczek - gatunek motyla z rodziny omacnicowatych

# siusiaczek

zdrobnienie od: siusiak

# powijaczek

zdrobnienie od: powijak

# elektryczek

tylko w połączeniu: pstryczek-elektryczek - żartobliwie: wyłącznik lub przełącznik do światła elektrycznego

# borsuczek

zdrobnienie od: borsuk

# bełkaczek

rodzaj skorupiaków z rzędu obunogów

# karliczek

1. zębiełek karliczek - gatunek ssaka z rodziny ryjówkowatych;
2. trykoń karliczek - gatunek chrząszcza z rodziny kózkowatych

# słoneczniczek

1. rodzaj roślin z rodziny astrowatych;
2. zdrobnienie od: słonecznik

# bawiludek

potocznie: osoba zabawiająca ludzi; wesołek, trefniś, błazen

# azozwiązek

związek organiczny zawierający grupę azową

# baserunek

basarunek; dawniej:
1. chłosta, baty, cięgi;
2. wynagrodzenie za krzywdę, odszkodowanie

# basarunek

baserunek; dawniej:
1. chłosta, baty, cięgi;
2. wynagrodzenie za krzywdę, odszkodowanie

1. przestarzałe: chłosta, baty, cięgi
2. dawniej: wynagrodzenie za krzywdę; odszkodowanie

# wzroczek

zdrobnienie od: wzrok

# obrazek

1. zdrobnienie od: obraz (dzieło plastyczne); obrazik;
2. ilustracja w książce;
3. krótki fabularny tekst literacki przedstawiający rzeczywistość społeczno-obyczajową;
4. zaobserowana scenka z życia

inaczej rysunek lub malowidło

# obrazik

zdrobnienie od: obraz (dzieło plastyczne); obrazek

regionalnie o obrazku, najczęściej nieoprawionym w ramę, stanowiącym wydruk na kartoniku lub grubym papierze

# wyrazik

zdrobnienie od: wyraz; wyrazek

# wyrazek

1. przestarzale: partykuła;
2. zdrobnienie od: wyraz; wyrazik

# wypadeczek

zdrobnienie od: wypadek

# wydateczek

zdrobnienie od: wydatek

# wybryczek

zdrobnienie od: wybryk

następne >