SJP
SŁOWNIK SJP

X

Ostatnie znaczenia

# Beludżyjka 00:00 tevex

mieszkanka Beludżystanu (krainy w południowo-wschodniej Azji)

# Beludża -08-14

mieszkaniec Beludżystanu (krainy w południowo-wschodniej Azji)

# Beduini

koczownicze plemię arabskie

# Bazyleja

Bazylea;
1. kanton w Szwajcarii;
2. miasto w Szwajcarii

# Bazylea

Bazyleja;
1. kanton w Szwajcarii;
2. miasto w Szwajcarii

miasto w Szwajcarii; Bazyleja

# Bawarczyk

mieszkaniec Bawarii; Bawar (przestarzale)

mieszkaniec Bawarii

# Basseterre

[czytaj: basTER] stolica Saint Christopher i Nevis

# Basse-Terre

[czytaj: basTER] stolica Gwadelupy

[czytaj: bas ter] stolica Gwadelupy

# Baskonia

region i kraina historyczna w Hiszpanii

# Basilicata

[czytaj: baz-iliKAta] region we Włoszech

[czytaj: bazilikata] region we Włoszech

# Barwice

miasto w Polsce

# Bartoszyce

miasto w Polsce

# Bardini

nazwisko

# Barczewo

miasto w Polsce

# Barbusse

[czytaj: barBIS] nazwisko

# Barbakan

zabytkowa budowla w Krakowie i Warszawie

# Barania Góra

szczyt w Beskidzie Śląskim

# Bar

1. miasto na Ukrainie;
2. wieś na Ukrainie;
3. miasto w Czarnogórze

miasto na Ukrainie

# Bangalur

miasto w Indiach

# Bandung

miasto w Indonezji

# Bamberg

miasto w Niemczech

# Bałuty

dzielnica Łodzi

# Wenczou

[czytaj: WENczoł] miasto w Chinach; Wenzhou

miasto w Chinach; Wenzhou

# Wenzhou

[czytaj: WENdżoł] miasto w Chinach; Wenczou

[czytaj: wendżoł] miasto w Chinach; Wenczou

# Vaiaku

[czytaj: wajaku] stolica Tuwalu

stolica Tuwalu

# Togliatti

[czytaj: tolJAtti] miasto w Federacji Rosyjskiej

miasto w Federacji Rosyjskiej

# Togliatti

[czytaj: tolJAtti] nazwisko

# Tijuana

[czytaj: tiCHŁAna] miasto w Meksyku

miasto w Meksyku

# Thorshavn

[czytaj: TORShałn] ośrodek administracyjny na Wyspach Owczych

ośrodek administracyjny na Wyspach Owczych

# The Valley

[czytaj: de WAli] stolica Anguilli

stolica Anguilli

# The Times

[czytaj: de tajms] dziennik brytyjski; Times

dziennik brytyjski; Times

# texaco

[czytaj: TEksako] produkt marki Texaco

produkt marki Texaco

# Texaco

[czytaj: TEksako] amerykańskie przedsiębiorstwo handlowe; marka

amerykańskie przedsiębiorstwo handlowe; marka

# Tarquinia

[czytaj: tarKŁInia] miasto we Włoszech

miasto we Włoszech

# Tangshan

[czytaj: TANKszan] miasto w Chinach; Tangszan

miasto w Chinach; Tangszan

# Tajjüan

miasto w Chinach; Taiyuan

# Taiyuan

[czytaj: tajjuan] miasto w Chinach; Tajjüan

miasto w Chinach

# Tacoma

[czytaj: taKOma] miasto w USA

miasto w USA

# Sunderland

[czytaj: SANderland] miasto w Anglii

miasto w Anglii

# Surabaya

[czytaj: surabaja] miasto w Indonezji; Surabaja

miasto w Indonezji; Surabaja

# Stratford-upon-Avon

[czytaj: stratford apon ejwn] miasto w Anglii

miasto w Anglii

# Sinkiang

region w Chinach; Sinciang, Xinjiang

autonomiczny region w Chinach

# Xinjiang

[czytaj: SINdziang] region w Chinach; Sinciang, Sinkiang

[czytaj: SINdziang] region w Chinach; Sinciang

# Sinciang

region w Chinach; Xinjiang, Sinkiang

region w Chinach; Xinjiang

# Shijiazhuang

[czytaj: sziDZIAdżłang] miasto w Chinach; Szyciaczuang

miasto w Chinach; Szyciaczuang

# Shanxi

[czytaj: SZANsi] prowincja w Chinach; Szansi

prowincja w Chinach; Szansi

# Szantou

[czytaj: SZANtoł] miasto w Chinach; Shantou

miasto w Chinach; Shantou

# Shantou

[czytaj: SZANtoł] miasto w Chinach; Szantou

miasto w Chinach; Szantou

# Shandong

[czytaj: SZANdong] prowincja w Chinach; Szantung

prowincja w Chinach; Szantung

# Shaanxi

[czytaj: SZANsi] prowincja w Chinach; Szensi

prowincja w Chinach; Szensi

# San Luis Potosí

[czytaj: san luis potos-i] stan i miasto w Meksyku

# Royal Dutch-Shell Group

[czytaj: ROjal dacz szel grup] przedsiębiorstwo naftowe

przedsiębiorstwo naftowe

# Rothschild

[czytaj: rotszild] nazwisko

# Rothschildowie

[czytaj: rotszilDOwie] rodzina bankierska

rodzina bankierska

# Rotherham

[czytaj: ROderem] miasto w Anglii

miasto w Anglii

# Quezon

[czytaj: keSON] miasto w Filipinach

miasto w Filipinach

# Poitou

[czytaj: płaTU] kraina historyczna we Francji

kraina historyczna we Francji

# Poitou-Charentes

[czytaj: płaTU-szaRĄT] region we Francji

region we Francji

# Parińas

[czytaj: paRInias] przylądek w Ameryce Południowej

przylądek w Ameryce Południowej

# Ningxia

[czytaj: NINKsia] region w Chinach; Ningsia

region w Chinach; Ningsia

# NEC

[czytaj: nek] produkt firmy NEC; nec

produkt firmy NEC; nec

# nec

[czytaj: nek] produkt firmy NEC; NEC

produkt firmy NEC; NEC

# NEC

[czytaj: nek] przedsiębiorstwo elektroniczne

przedsiębiorstwo elektroniczne

# Nampho

[czytaj: NAMpo] miasto w Korei Północnej

miasto w Korei Północnej

# Nachiczewan

stolica Nachiczewanu (republiki w Azerbejdżanie)

stolica Nachiczewanu

# Murray

[czytaj: MAri] rzeka w Australii

rzeka w Australii

# Montmorency

[czytaj: mąmorąS-I] miasto we Francji

miasto we Francji

# Molise

[czytaj: moLIze] region we Włoszech

region we Włoszech

# Mobil Oil

[czytaj: mobil ojl] międzynarodowe przedsiębiorstwo

międzynarodowe przedsiębiorstwo

# Minas Gerais

[czytaj: MInasz żeRAJS] stan w Brazylii

stan w Brazylii

# Milstein

[czytaj: MILsztajn] nazwisko

nazwisko

# Miami Beach

[czytaj: maJAmi bicz] miasto w USA

miasto w USA

# Mexicali

[czytaj: mechiKAli] miasto w Meksyku

miasto w Meksyku

# Madhja Pradeś

[czytaj: madja pradeś] stan w Indiach; Madhja Pradesz

stan w Indiach; Madhja Pradesz

# Madhja Pradesz

[czytaj: madja pradesz] stan w Indiach; Madhja Pradeś

stan w Indiach; Madhja Pradeś

# Luoyang

[czytaj: lojang] miasto w środkowych Chinach, w prowincji Henan; Lojang

miasto w środkowych Chinach, w prowincji Henan; Lojang

# Longyearbyen

[czytaj: LONjerbi-en] stolica Svalbardu

stolica Svalbardu

# Limoges

[czytaj: liMOŻ] miasto we Francji

miasto we Francji

# Knoxville

[czytaj: NOKSwil] miasto w USA

miasto w USA

# Kasai

[czytaj: kaSAJ]
1. rzeka w Angoli i Demokratycznej Republice Konga;
2. miasto w Japonii

1. rzeka w Angoli i Demokratycznej Republice Konga;
2. miasto w Japonii

# Kagoshima

[czytaj: kagoSIma albo kagoSZIma] miasto w Japonii

miasto w Japonii

# Jimmu

[czytaj: DŻIMmu] pierwszy legendarny władca Japonii

(właśc. Kamu-yamato-iware-hiko) pierwszy legendarny władca Japonii

# Jinan

[czytaj: DZInan] miasto w Chinach; Cinan

miasto w Chinach; Cinan

# Jilin

[czytaj: DZIlin] prowincja i miasto w Chinach; Cilin

prowincja i miasto w Chinach; Cilin

# Jiangsu

[czytaj: DZIANKsu] prowincja we wschodnich Chinach; Ciangsu

prowincja we wschodnich Chinach; Ciangsu

# Jiangxi

[czytaj: DZIANKsi] miasto w Chinach; Ciangsi

miasto w Chinach; Ciangsi

# Izwiestia

dziennik rosyjski; Izwiestija

# Huhehaote

miasto w Chinach; Hohhot

# Hohhot

miasto w Chinach; Huhehaote

miasto w Chinach

# Higashiosaka

[czytaj: higasi-osaka albo higaszi-osaka] miasto w Japonii

miasto w Japonii

# Hefei

[czytaj: hefej] miasto w Chinach; Hofej

miasto w Chinach; Hofej

# Hebei

[czytaj: hebej] prowincja w Chinach; Hopej

prowincja w Chinach; Hopej

# Kuejjang

[czytaj: KUjank] miasto w Chinach; Guiyang

miasto w Chinach; Guiyang

# Guiyang

[czytaj: GŁIjank] miasto w Chinach; Kuejjang

miasto w Chinach; Kuejjang

# Gross-Born

[czytaj: grosborn] hitlerowskie obozy koncentracyjne w Bornem-Sulinowie

hitlerowskie obozy koncentracyjne w Bornem-Sulinowie

# Gaziantep

[czytaj: gazJANtep] miasto w Turcji

miasto w Turcji

# Fusin

[czytaj: FUs-in] miasto w Chinach; Fuxin

miasto w Chinach; Fuxin

# Fuxin

[czytaj: FUs-in] miasto w Chinach; Fusin

miasto w Chinach; Fusin

# Fujian

[czytaj: fucien] prowincja w Chinach; Fucien

prowincja w Chinach; Fucien

# East River

[czytaj: ist RIwer] cieśnina w Nowym Jorku

cieśnina w Nowym Jorku

następne >