SJP
SŁOWNIK SJP

Ostatnie znaczenia

# LDL -06-05 tevex

skrót od: low-density lipoprotein - lipoproteina niskiej gęstości, cholesterol mający negatywny wpływ na organizm człowieka

# HDL

skrót od: high-density lipoprotein - lipoproteina wysokiej gęstości, cholesterol mający korzystny wpływ na organizm człowieka

# HZDS

skrót od: Hnutie za demokratické Slovensko - Ruch na rzecz Demokratycznej Słowacji, słowacka partia polityczna

# homo-niewiadomo

pogardliwie: homoseksualista; pedał, ciota, homo nie wiadomo, homo niewiadomo, homoniewiadomo

# homo niewiadomo

pogardliwie: homoseksualista; pedał, ciota, homo nie wiadomo, homoniewiadomo, homo-niewiadomo

# homo nie wiadomo

pogardliwie: homoseksualista; pedał, ciota, homoniewiadomo, homo niewiadomo, homo-niewiadomo

# homoniewiadomo

pogardliwie: homoseksualista; pedał, ciota, homo nie wiadomo, homo niewiadomo, homo-niewiadomo

pogardliwie: homoseksualista; pedał, ciota

# GBR

skrót od: Great Britain - Wielka Brytania; GB

# GB

skród od:
1. gigabajt;
2. Great Britain - Wielka Brytania; GBR

skród od: gigabajt

# EOT

skrót od:
1. End Of Topic - koniec tematu;
2. End Of Transmission - koniec transmisji

# dlaczegoś

zaimek "dlaczego" połączony z końcówką czasownikową "-ś"

# COCOM

skrót od: Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Komitet Koordynacyjny Wielostronnej Kontroli Eksportu

# chgw

skrót od: chuj go wie; ChGW

# ChGW

skrót od: chuj go wie; chgw

# CEST

skrót od: Central European Summer Time - czas środkowoeuropejski letni

# Miłogoszcz

nazwa kilku wsi w Polsce

# CET

skrót od: Central European Time - czas środkowoeuropejski

# zw

skrót od: zaraz wracam; ZW, brb

# ZW

skrót od: zaraz wracam; zw, brb

# brb

skrót od: Be Right Back - zaraz wracam; ZW (zw)

# PNMSP

skrót od: przepraszam, nie mogłem się powstrzymać; BPNMSP

# BPNMSP

skrót od: bardzo przepraszam, nie mogłem się powstrzymać; PNMSP

# bbl

skrót od: Be Back Later - wracam później; BBL

# BBL

skrót od: Be Back Later - wracam później; bbl

# b-cia

skrót od: bracia

# grupowiczka

kobieta należąca do jakiejś grupy

# ŻW

skrót od: Żandarmeria Wojskowa

# ZWZ

skrót od: Związek Walki Zbrojnej - konspiracyjna organizacja wojskowa

Związek Walki Zbrojnej, konspiracyjna organizacja wojskowa

# przedzetwuemowski

odnoszący się do okresu przed powstaniem Związku Walki Młodych

# ZWM

skrót od: Związek Walki Młodych - polska komunistyczna organizacja młodzieżowa

# surdopedagog

pedagog zajmujący się nauczaniem i wychowaniem osób głuchych i niedosłyszących

# ASEAN

skrót od: Association of East Asian Nations - Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej

# ZS

skrót od:
1. Związek Sybiraków;
2. Związek Strzelecki;
3. zespół szkół

# ZOSP

skrót od: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych

# ASR

skrót od: Acceleration Slip Regulation - system kontroli trakcji zapobiegający poślizgowi kół napędowych

# MMO

skrót od: massively multiplayer online game - typ gry wideo rozgrywanej za pośrednictwem internetu

# afk

skrót od: Away From Keyboard - z dala od klawiatury; AFK

# AFK

skrót od: Away From Keyboard - z dala od klawiatury; afk

# OIDP

skrót od: o ile dobrze pamiętam; AFAIR (afair)

# afair

skrót od: As Far As I Remember - o ile dobrze pamiętam; AFAIR, OIDP

# AFAIR

skrót od: As Far As I Remember - o ile dobrze pamiętam; afair, OIDP

# grupowicz

osoba należąca do jakiejś grupy

# ztcw

skrót od: z tego, co wiem; ZTCW, AFAIK (afaik)

# ZTCW

skrót od: z tego, co wiem; ztcw, AFAIK (afaik)

# afaik

skrót od: As Far As I Know - z tego, co wiem; AFAIK, ZTCW (ztcw)

# AFAIK

skrót od: As Far As I Know - z tego, co wiem; afaik, ZTCW (ztcw)

# suszarko-lokówka

urządzenie elektryczne pełniące funkcje suszarki i lokówki

# Palatyńczyk

mieszkaniec Palatynu

# lol

skrót od: Laughing Out Loud - śmieję się głośno; LOL, ROTFL (rotfl), LMAO (lmao)

# LOL

skrót od: Laughing Out Loud - śmieję się głośno; lol, ROTFL (rotfl), LMAO (lmao)

# lmao

skrót od: Laughing My Ass Off - pękam ze śmiechu; LMAO, ROTFL (rotfl), LOL (lol)

# LMAO

skrót od: Laughing My Ass Off - pękam ze śmiechu; lmao, ROTFL (rotfl), LOL (lol)

# ROTFL

skrót od: Rolling On The Floor Laughing - tarzam się ze śmiechu po podłodze; rotfl, LOL (lol), LMAO (lmao)

# rotfl

skrót od: Rolling On The Floor Laughing - tarzam się ze śmiechu po podłodze; ROTFL, LOL (lol), LMAO (lmao)

akronim; skrót od "Rolling On the Floor Laughing" - tarzać się ze śmiechu po podłodze

# Niemcy Wschodnie

potocznie: Niemiecka Republika Demokratyczna

# Niemcy Zachodnie

określenie Republiki Federalnej Niemiec w latach 1949-1990

# adm.

skrót od:
1. administrator, administracja, administracyjny; administr.;
2. admirał

skrót od:
1. administracyjny, administracja;
2. admirał

# administr.

adm.; skrót od:
1. administracja;
2. administrator;
3. administracyjny

# art.

skrót od:
1. artykuł; artyk.;
2. artystyczny;
3. artyleria; artyl.;
4. artyleryjski; artyl.

skrót od:
1. artykuł (część umowy lub ustawy);
2. artystyczny;
3. artyleria; artyl.;
4. artyleryjski; artyl.

# artyk.

skrót od: artykuł; art. (częściej)

# dh.

skrót od: druhna

# ekon.

ekonom.; skrót od:
1. ekonomia;
2. ekonomiczny

skrót od: ekonomia, ekonomiczny (czytany jako cały, odmienny wyraz)

# ekonom.

ekon.; skrót od:
1. ekonomia;
2. ekonomiczny

# etnograf.

skrót od: etnograficzny; etn.

# etn.

skrót od:
1. etnografia;
2. etnograficzny; etnograf.

# j.

skrót od:
1. język; jęz.;
2. jezioro; jez.

# jez.

skrót od: jezioro; j.

# jr

skrót od: junior; jr.

skrót od: junior

# jr.

skrót od: junior; jr (częściej)

# kr.

skrót od:
1. król;
2. korona;
3. kropla

# Kr.

skrót od: Kraków

# kw.

skrót od:
1. kwadratowy;
2. kwartał;
3. kwatera; kwat.

skrót od:
1. kwadratowy;
2. kwartał;
3. kwatera

# kwat.

skrót od: kwatera; kw.

# matem.

skrót od: matematyczny; mat.

# mat.

skrót od:
1. matematyka;
2. matematyczny; matem.;
3. materializm

skrót od: matematyka, matematyczny, materializm (czytany jako cały, odmienny wyraz)

# mln

skrót od: milion; mil.

skrót od: milion (czytany jako cały, odmienny wyraz)

# mil.

skrót od: milion; mln (częściej)

# Duraczyński

nazwisko

# minist.

skrót od: ministerstwo; min.

# min

skrót od: minuta; min.

skrót od: minuta (czytany jako cały, odmienny wyraz)

# min.

skrót od:
1. minuta; min;
2. minimalny, minimalnie;
3. minimum;
4. minister;
5. ministerstwo; minist.

skrót od: minister (czytany jako cały, odmienny wyraz)

# WSZiM

skrót od: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

# nb.

skrót od:
1. notabene; n.b. (rzadziej);
2. nabój; nab.

skrót od: notabene (czytany jako cały wyraz); n.b. (rzadziej)

# nab.

skrót od:
1. nabożeństwo;
2. nabór;
3. nabój; nb.

# nd.

skrót od: niedziela; ndz., niedz.

# ndz.

skrót od: niedziela; niedz., nd.

skrót od: niedziela; niedz.

# niedz.

skrót od: niedziela; ndz., nd.

skrót od: niedziela; ndz.

# ogr. odp.

skrót od: ograniczona odpowiedzialność; o.o. (częściej)

# o.o.

skrót od: ograniczona odpowiedzialność; ogr. odp.

skrót od: ograniczona odpowiedzialność

# parag.

skrót od: paragraf; par.

# par.

skrót od:
1. paragraf; parag.;
2. parafia; paraf.;
3. parafialny; paraf.

skrót od:
1. paragraf;
2. parafia; paraf.;
3. parafialny; paraf.

# podkom.

skrót od: podkomisarz; podk.

# podk.

skrót od: podkomisarz; podkom.

# podpor.

skrót od: podporucznik; ppor. (częściej)

# ppor.

skrót od: podporucznik; podpor.

skrót od: podporucznik (czytany jako cały, odmienny wyraz)

# post.

skrót od:
1. posterunkowy;
2. postanowienie

# propozytywistyczny

odznaczający się pozytywnym stosunkiem do pozytywizmu

# kozakofilstwo

sympatia do Kozaków i wszystkiego, co kozackie

# Smuglewicz

nazwisko

# romant.

skrót od:
1. romantyzm;
2. romantyczny

następne >