SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, różnowierczo b

# 2021-12-05 meg

różnowierczy

# 2021-12-01 meg

rożnowierczy