SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE campanilla AMN


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-08-12 tevex

[czytaj: kampanila] dzwonnica w kształcie wysmukłej wieży, wolno stojąca obok kościoła, charakterystyczna dla architektury włoskiej; kampanila